Lees aub onze disclaimer

Berekening maken? Lees de disclaimer goed door

U gaat de rekenhulp voor de berekening van de arbeidskorting gebruiken. Voor dat u dat doet, is het aan te raden deze tekst te lezen.

Deze rekenhulp rekent op basis van uw invoergegevens en de huidige ons bekende wet- en regelgeving. Ondanks de zorgvuldigheid waarmee wij deze rekenhulp hebben gemaakt kunnen op generlei wijze rechten worden ontleend aan de berekeningen die als indicaties zijn bedoeld.

De daadwerkelijke uitkomst van de berekeningen is gelegen in de aangifte Inkomstenbelasting over het betrokken jaar. Daarin kunnen ook andere bijtellingen of aftrekposten een rol spelen op individueel niveau. Daarmee is in deze rekenhulp uitdrukkelijk geen rekening gehouden.
Hier betreft het uitsluitend een prognose van de correctie op de loonheffingen die ingehouden worden bij de werkgever of uitbetalende instantie, als gevolg van te weinig of te veel (of juist) berekende arbeidskorting en/of doorwerkbonus.

Voor de exacte werking van de arbeidskorting en de doorwerkbonus verwijzen wij naar (de publicaties van de) Belastingdienst. Of u belt met de Belastingtelefoon. Een alternatief is dat u met uw belastingadvieskantoor hierover contact opneemt. Pardon Consult BV stelt de rekenhulp gratis ter beschikking, maar zal geen correspondentie, noch digitaal, noch schriftelijk, voeren met gebruikers ervan. Ook zal er geen telefonische toelichting op worden gegeven.