Lees aub onze disclaimer

Berekening maken? Lees de disclaimer goed door

U gaat de rekenhulp voor de berekening van de transitievergoeding gebruiken. Voor dat u dat doet, is het aan te raden deze tekst te lezen.

Deze rekenhulp rekent op basis van uw invoergegevens en de huidige ons bekende wet- en regelgeving. Ondanks de zorgvuldigheid waarmee wij deze rekenhulp hebben gemaakt kunnen op generlei wijze rechten worden ontleend aan de berekeningen die als indicaties zijn bedoeld

Met de komst van het nieuwe ontslagrecht heeft bijna iedere werknemer die niet verwijtbaar ontslagen wordt en minimaal twee jaar in dienst is recht op een vaste transitievergoeding.

Bestaat er daarnaast recht op een aanvullende uitkering zoals een boven- of nawettelijke uitkering vanuit de CAO of rechtspositie, dan wordt de transitievergoeding soms daarin opgenomen. Die situatie kunt u hier niet berekenen.

De transitievergoeding is enerzijds bedoeld als compensatie voor ontslag en anderzijds om de transitie naar een andere baan te vergemakkelijken
Alternatieve berekening

De berekening van de transitievergoeding kan inmiddels ook via een site van de overheid.

Als u naar Naar rekenhulp transitievergoeding gaat dan kunt u daar de berekening maken.

De makers van Pardon: --- Uw collega's online ---

Industrieweg 17A | 7949 AJ | Rogat
0522-443368 www.pardonconsult.nl