Lees aub onze disclaimer

Berekening maken? Lees de disclaimer goed door

U gaat de rekenhulp voor de berekening van de AOW datum gebruiken. Voor dat u dat doet, is het aan te raden deze tekst te lezen.

Deze rekenhulp laat aan de hand van de ingevoerde geboortedatum zien wat de verwachte AOW-ingangsdatum zou kunnen zijn.

Deze berekening is enerzijds gebaseerd op te verwachten besluiten om de AOW-leeftijd aan te passen en is dus anticiperend op toekomstige besluitvorming. Mede daarom kunnen er aan de berekende gegevens op generlei wijze rechten aan worden ontleend. Soms gaat het om een berekening verder in de tijd gelegen. Daarmee wordt de berekende uitkomst ook navenant onzekerder, immers wet- en regelgeving is aan wijzigingen onderhevig, zeker op het sociale zekerheids- en pensioenterrein. Houdt u daar s.v.p. goed rekening mee bij mogelijk te nemen beslissingen op basis van de door ons berekende gegevens.

Anderzijds is de berekening gebaseerd op de huidige wet- en regelgeving omtrent de Algemene ouderdomswet. Daarin staat dat (als daartoe tijdig wordt besloten) de AOW-leeftijd aangepast wordt aan de levensverwachting die op de 65-jarige leeftijd voorspeld wordt door het CBS. Wij hebben ons voor deze prognose van de AOW-datum op de ons laatst bekende publieke cijfers van het CBS gebaseerd. Die zijn van 2014 en op de CBS-website en publiek toegankelijk gepubliceerd begin 2015.

Ondanks de zorgvuldigheid en de moeite die wij erin hebben gestoken om de berekenende gegevens juist te laten zijn, kunt u er toch geen rechten aan ontlenen. Een eventuele aansprakelijkheid gaat niet verder dan in onze Algemene Voorwaarden wordt aangeven.